U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Disclaimer

Zorg en Dier publiceert teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie op deze website (www.zorgendier.nl).

Zorg en Dier spant zich in om de inhoud van www.zorgendier.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud soms onvolledig en/of onjuist is.

Zorg en Dier behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.zorgendier.nl is bedoeld als informatief en vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding en ondertekening van een als zodanig aangeduid document van Zorg en Dier.

De op www.zorgendier.nl aangeboden diensten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zorg en Dier.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.zorgendier.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geldig zijn die prijzen die zijn opgenomen in een gezamenlijk ondertekende overeenkomst met Zorg en Dier.

Voor op www.zorgendier.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zorg & Dier nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website liggen bij Zorg & Dier.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorg & Dier.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.