U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zorgboerderij

Zorgboerderij Zorg en Dier is gericht op deelnemers die graag met planten en dieren werken in de rustige omgeving van de boerderij. Werkzaamheden zijn alle voorkomende activiteiten in en rond onze boerderij en op andere locaties.

Waar mogelijk vergroten we zowel de technische als de sociale vaardigheden van onze deelnemers, zodat ze beter kunnen functioneren in de maatschappij. Het activiteitenprogramma wordt daarom ingericht op de behoeften van de doelgroep. Voor specifieke doelgroepen richten we het programma in op begeleiding naar betaald werk.
Voor andere doelgroepen staan de activiteiten voorop en niet het leveren van productie. Hierbij stimuleren we wel dat deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor één of meer taken.

Mensen die bij ons terecht kunnen zijn:

  • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
  • Mensen met een autisme spectrum stoornis
  • Ouderen (al dan niet dementerend)
  • Jongeren vanuit jeugdzorg of vanuit het speciaal onderwijs
  • Mensen die langere tijd niet aan het arbeidsproces hebben kunnen deelnemen door werkloosheid, overspannenheid of burn-out

Om de benodigde rust, kleinschaligheid en begeleiding te kunnen garanderen, hebben we ruimte voor maximaal 5 tot 6 deelnemers per dagdeel. 

We werken toe naar een combinatie van deelnemers uit verschillende doelgroepen, zodat zij elkaar waar mogelijk kunnen aanvullen.

De zorgboerderij is momenteel nog niet ingericht op mensen die intensieve lichamelijke of medische zorg behoeven en/of rolstoelgebonden zijn, omdat daarvoor de benodigde faciliteiten (nog) ontbreken.